آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حوض کوثر

0

حوض کوثر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از حوض کوثر آب می‌خوری، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز خواهی شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی حوض کوثر به همان شکلی است که در اخبار و روایات آمده است و تو هم از آب آن می‌خوری، تعبیرش این است که در نزد پروردگار دارای قدر و منزلت و جایگاه شده و از بزرگان دین خواهی شد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر (ص) از آب کوثر به تو داده و خورده‌ای، یـعـنـی از شفاعت بهره‌مند می‌شوی. اگر ببینی یک پیاله از حوض کوثر خورده‌ای، یـعـنـی باایمان و مسلمان از دنیا می‌روی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نام تو را در حوض کوثر نوشته‌اند و پیاله‌ای از آب آن برداشته و خورده‌ای، یـعـنـی بین تو و شخص عالمی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او به تو سود و منفعت در دنیا و آخرت می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از آب کوثر می‌خوری، ولی آبش تیره و ناگوارا است، یـعـنـی منافق می‌باشی و هیچ آگاهی و فهمی از قرآن و حدیث نداری و دین اسلام در نظر تو حقیر و کوچک است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی اطراف حوض کوثر به این طرف و آن طرف می‌روی و از آب آن می‌خواهی، ولی به تو نمی‌دهند، یـعـنـی دشمن اهل بیت پیغمبر (ص) می‌باشی .اگر ببینی قیامت شده و مردم را کنار حوض کوثر جمع می‌کنند، یـعـنـی «پادشاهی»حکومت خواهد کرد که بین مردم با عدالت و انصاف رفتار می‌کند.

حوض کوثر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم