آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حلاجی

0

حلاجی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر حلاج، مرد توانایی است که مشکلات مردم را حل می‌کند.اگر در خواب ببینی حلاجی می‌کنی، تعبیرش این است که بین تو و چنین مردی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حلاجی کردن عبارتند از: ۱– سود و منفعت ۲– گشایش کارهای گره خورده و بسته شده.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کمان حلاجی داری، یـعـنـی منافق و دورو هستی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: با زن نافرمان و سرکشی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی کمان حلاجی خود را از دست داده‌ای، از زنی جدا می‌شوی

حلاجی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم