آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حقنه کردن

0

حقنه کردن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب حقنه کردن، خشم و عصبانیت و دگرگونی حال انسان می‌باشد، طوریکه از حرف زدن دربارۀ چیزی که او را خشمگین کرده “از خود بیخود” می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش بهتر شدن وضع زندگانی و معیشت و رزق و روزی است .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی به خاطر حقنه کردن دچار رنج و صدمه شده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو بد می‌شود، ولی اگر رنج و صدمه‌ای به تو نرسیده است، تعبیرش عزت و سود و منفعت می‌باشد .

حقنه کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم