آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیغمبر – حضرت محمد (ص)

0

حضرت محمد (ص)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دیدن حضرت محمد (ص) این است که امور دنیا و آخرت تو خوب و نیکو می‌شود، و اگر غمگین هستی از غم رها می‌شوی، یا اگر بدهکار هستی بدهی تو پرداخت می‌شود، یا اگر زندانی هستی خلاص خواهی شد، یا اگر دچار ترس و دلهره شده‌ای، از آنچه میترسی ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در تنگنا و کمبود و مضیقه هستی نعمت به دست می‌آوری، یا اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی. اگر ببینی پیغمبر (ص) در جائی قرار دارد که هیچ رنج و آفتی وجود ندارد، تعبیرش خیر و صلاح و درستی دین و ایمان می‌باشد(مخصوصاً اگر ایشان را در آنجا داخل مسجدی ببینی). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر(ص) خوشرو و شادمان می‌باشد، یـعـنـی مردم آنجا خیر و خوبی کرده و آن حضرت نیز از آن‌ها راضی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر پیغمبر (ص) را در شهر یا کوچه ببینی، یـعـنـی در آنجا نعمت فراوان می‌شود و مردم آنجا بر دشمن پیروز می‌شوند. عبدالله بن عباس می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر (ص) را زیارت و ملاقات کرده‌ای، یـعـنـی مال و نعمت و حکومت و عزت به دست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پیغمبر (ص) زرد و لاغر می‌باشد، تعبیرش سستی دین و ایمان و «بدعتگذاری» در آن سرزمین است. اگر ببینی ایشان بیمار یا ضعیف و یا غمگین است، یـعـنـی در آن مکان دین اسلام ضعیف و خوار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یکی از اندام آن حضرت کبود شده است، یـعـنـی مردم آنجا در دین ضعیف و خوار می‌شوند (زیرا تعبیر نقص اندام ایشان، نقص راه دین می‌باشد). ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب پیغمبر (ص) را ناقص ببینی، یـعـنـی نقصی که در ایشان دیده‌ای به تو مربوط می‌شود و به تو برمی‌گردد (زیرا ایشان را هم مردم خوب در خواب خود میبینند و هم مردم بد؛ آن حضرت به مردم خوب در مورد چیزهایی که به آن‌ها می‌رسد مژده و بشارت می‌دهند، و مردم بد را از گناه و معصیت برحذر می‌کند تا از عذاب و عقوبت الهی رها شوند، زیرا ایشان هم بشارت‌دهنده می‌باشند و هم هشداردهنده، بشارت‌دهنده به مومنان و هشداردهنده به کفار). اگر پیغمبر (ص) را بیمار و خشمگین ببینی، یـعـنـی مردم آنجا بر اساس احکام شرعی و اسلامی رفتار نمی‌کنند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پیغمبر (ص) در آنجا فریاد برآورده است، یـعـنـی هر چیزی که در آنجا خراب است آباد می‌شود.اگر ببینی آن حضرت چیزی می‌خورد، یـعـنـی به تو دستور می‌دهد که زکوت مال خود را بپردازی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس پیغمبر (ص) را پوشیده‌ای، یـعـنـی «پادشاه»می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ایشان لباسی به تو داده است، یـعـنـی دینداری و پرهیزکاری تو بیشتر می‌شود، مخصوصاً اگر لباس سبز یا سفید باشد.اگر ببینی حضرت محمد (ص) میوۀ آبدار یا خشک به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن علم و حکمت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر (ص) از آب کوثر به تو داده و خورده‌ای، یـعـنـی از شفاعت بهره‌مند می‌شوی.اگر ببینی پیغمبر (ص) تو را پیش‌نماز قرار داده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.اگر ببینی روی منبر پیغمبر (ص) خطبه می‌گوئی، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.عبدالله بن عباس می‌گوید: اگر ببینی محمد (ص) تو را استهزا و مسخره کرده است، یـعـنـی کافر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … قُلْ اَبِاللّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ کُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ -لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ کَفَرْتُم بَعْدَ اِیمَانِکُمْ… _ … بگو آیا خدا و آیات و رسول او را مسخره می‌کنید – عذر نیاورید، که بعد از ایمانتان کافر شدید… (توبه-۶۵و۶۶).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهایی که در مورد پیامبر (ص) می‌باشند عبارتند از: ۱– رحمت ۲– نعمت ۳– عزت ۴– بزرگی ۵– کامیابی ۶– پیروزی ۷– سعادت ۸– ریاست ۹– قوت۱۰– خیر دنیا و آخرت ۱۱– نیکوئی مردم آن مکانی که پیغمبر (ص) را در آنجا دیده‌ای. 

حضرت محمد (ص)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم