آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حصیر

0

حصیر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حصیر داری یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه کوچکی و بزرگی حصیر خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر در خواب ببینی حصیر می‌بافی، تعبیرش این است که عاشق زنی خواهی شد، بطوریکه اگر بی‌کیفیت و ارزان قیمت باشد، یـعـنـی زنی که عاشقش می‌شوی بی‌اصل و نسب و فقیر خواهد بود،‌‌‌‌‌ ولی اگر باکیفیت و قیمتی باشد، یـعـنـی زنی با اصل و نسب و ثروتمند است. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی حصیر می‌بافی و می‌فروشی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حصیر عبارتند از: ۱– زن ۲– سود و منفعت به اندازۀ ارزش و قیمت حصیر ۳– تمایل به انجام کاری خواهی داشت که باعث سرزنش و ملامت و بدنامی تو می‌شود.[احتمالاً استفاده از حصیر به عنوان پرده و حائل و… تعبیر دیگری دارد، بنابراین می‌توانید به قسمت پرده نیز مراجعه کنید].

حصیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم