آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حشره

0

حشره

[آن طور که از تعبیرهای مربوط به حشرات مختلف آمده است می‌توان فهمید که به طور کلیتعبیر خواب حشره مربوط به انسانی کوچک و ضعیف و یا مربوط به کسی است که از نظر اخلاق و رفتار پست و کوته‌فکر و… می‌باشد.باز هم از تعبیرهای تعبیر کنندگان می‌توان این طور برداشت کرد که اگر در خواب ببینی حشرات زیادی روی بدن تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که در بین عده‌ای از افراد گرفتار می‌شوی و یا بر سر زبان مردم خواهی افتاد و از تو بدگوئی می‌کنند و در تعبیرهای کمی هم گفته شده که تعبیرش به دست آوردن مال و اموال است].ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از بینی تو کرم و یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از دهانت کرم یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی یکی از زنانت را در اثر مرگ یا طلاق از دست می‌دهی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حشره‌ای را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی

حشره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم