آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حد زدن

0

حد زدن

منظور از حد زدن، اجرای مجازات و حد شرعی می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب حد زدن، فراهم کردن کارها و امور زن‌ها می‌باشد، ولی اگر ببینی تو را حد می‌زنند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را حد می‌زنند، تعبیرش برای تو خوب بوده و همچنین نشان دهندۀ شایستگی و صلاحیت تو می‌باشد، ولی اگر مفسد و بدکار باشی، تعبیرش این است که دچار رنج و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

حد زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم