آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حج

0

حج

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به حج رفته‌ای، تعبیرش این است که به خواست خدا به حج مشرف می‌شوی، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه بدهکار هستی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر دچار بیم و ترس هستی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر مسافر هستی، با صحت و سلامتی بازگشت می‌کنی.اگر ببینی به حج رفته‌ای ولی حج از تو فوت شده و نتوانستی اعمال آن را به موقع به جا بیاوری، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و کار تو رو به راه و منظم خواهد شد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی حج برای تو واجب شده است ولی آن را به جا نمی‌آوری، تعبیرش این است که خیانت در امانت می‌کنی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، یـعـنـی اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در مراسم حج، سر خود را تراشیده‌ای، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کارهای دینی مثل عبادت، حج، جنگ با دشمنان دین و… از کسی جلو زدی و پیشی گرفتی، یـعـنـی در آخرت رستگار شده و خداوند به تو اجر و ثواب می‌دهد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، یـعـنـی بزرگان و روسا باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که از «خلیفه» به خواسته‌ات می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی احرام گرفته‌ای و لبیک می‌گویی، یـعـنـی گرفتار ترس و بیم می‌شوی.اگر ببینی روز عرفه شده است، یـعـنـی با کسی صلح می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای به جا آوردن حج عبارتند از: ۱– تزویج کردن (به عقد در آوردن دو نفر) ۲– به دست آوردن «کنیزک» ۳– ملاقات «پادشاه» ۴– نیکی کردن به مردم۵– سعی و کوشش در کار خیر ۶– ثواب کردن ۷– ارتباط و مصاحبت با اهل علم

حج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم