آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حجرالاسود

0

حجرالاسود

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به طرف حجرالاسود می‌روی، تعبیرش این است که حج به جا می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به حجرالاسود دست می‌کشی و به پیش‌نماز اقتدا می‌کنی، تعبیرش این است که از مردم حجاز به تو خیر و منفعت می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی حجرالاسود را میبوسی و صورت خود را به آن میمالی، یـعـنـی خیر و نعمت زیادی به دست می‌آوری و علاقه‌مند به افراد درستکار و انجام کارهای خیر می‌شوی و با علما و دانشمندان ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی حجرالاسود را از جایش کنده و جدا کرده‌ای، یـعـنـی انسان بی‌اعتقاد و گستاخی خواهی بود، ولی اگر دوباره آن را در جای خودش قرار دادی، یـعـنـی دوباره به راه راست بازگشته و اصلاح می‌شوی.

حجرالاسود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم