آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حجامت کردن

0

حجامت کردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاهی» را حجامت می‌کنی، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و به خواسته‌ات می‌رسی.اگر ببینی شخص جوانی را حجامت می‌کنی، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.اگر ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای را حجامت کرده‌ای، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود .

حجامت کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم