آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حاکم

0

حاکم

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرمانروا و حاکم یا شخص بزرگی به تو مهر داده است، تعبیرش این است که امور مالی و اقتصادی خودش را به وسیله تو اداره می‌کند.اگر در خواب ببینی با حاکمِ محلی که در آن هستی درگیر شدی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که از آن حاکم به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی برای تو رنج و سختی و ضرر و زیان به وجود می‌آورد (دفع بلا و گرفتاری).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حاکم از تخت حکومتش افتاده است، یا تخت حکومتش شکسته است، یا شمشیرش را گرفته‌اند، یا چهارپایی که بروی آن سوار می‌باشد ناگهان بروی دو پایش بلند شده و او را به زمین انداخته است، تعبیر اینها عزل و برکناری حاکم می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی حاکم و فرمانروای شهر از دنیا رفته و برای او گریه و زاری و نوحه سرائی می‌کنند، یـعـنـی آن حاکم دچار ضرر و زیان می‌شود.

حاکم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم