آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حالت‌های مختلف هیپنوتیزم و اعمالی که خوابرو انجام می‌دهد

0

حالت‌های مختلف هیپنوتیزم و اعمالی که خوابرو انجام می‌دهد.

خواب مصنوعی معمولاً سه حالت دیده می‌شود: ۱- لتارژی (یا موت کاذب)۲- کاتالپسی(یاسفتی  و خشکی تمام بدن) ۳- سمنامبول (یا در خوابگردی)

۱-  حالت خواب لتارژی (یا موت کاذب): همان‌طور که از اسمش پیدا است خواب لتارژی شبیه مرگ است، ضربان قلب و نبض خیلی آرام است. تنفس خفیف است، چهره سفید و رنگ پریده است، عضلات دست و پا کاملاً شل و وانهاده می‌باشد. ایجاد این حالت برای رفع خستگی  عصبی مفید است. گاهی سوژه خود به خود به این حالت در می‌آید، ولی هیپنوتیزور هم با چند تلقین می‌تواند سوژه را به حالت خواب لتارژی در آورد. «عضلات دست و پای شما شل و وانهاده است، قلب شما خیلی آرام و ضعیف می‌زند، در حال استراحت کامل هستی خیلی آرام و ملایم تنفس می‌کنی خیلی عمیق و سنگین خوابیده‌ای.»

با این تلقینات سوژه به حالت لتارژی در خواهد آمد، و برای خارج کردن از این حالت دوباره  تلقین می‌نماییم که حال و وضعیتش  عادی و طبیعی است، قلبش منظم می‌زند، تنفس عادی است.

۲-  حالت کاتالپسی (یا انجماد بدن): در این حالت، تمام عضلات دست‌ها و پاهای سوژه سفت و محکم می‌شود، سر تا پای بدنش مانند چوبی خشک می‌گردد و اگر در این حالت سوژه را روی دو صندلی قرار دهند نه تنها خم نخواهد شد، بلکه قادر است وزن دو تا چهار نفر را تحمل کند، ولی من تاکنون وزن بیش از یک نفر را آزمایش نکرده‌ام. (شکل پایین)

112

گاهی سوژه خود به خود به این حالت در می‌آید ولی «خوابگر» هم می‌تواند «خوابرو» را به این حالت در آورد، بدین ترتیب کمی پلک‌های سوژه را باز می‌کند، و به وی تلقین می‌کند که تمام بدنت مانند چوب سفتو  محکم است. سوژه را به دو طریق می‌توان نگاه داشت یکی کشیده و مستقیم روی زمین یا تخت خوابیده باشد و دیگر این که سوژه را ایستاده نگاه می‌داریم می‌گوییم که دست‌هایش را مشت کرده و به پهلو بچسباند، سر را کمی بالا نگاه دارد و سپس تلقین می‌کنیم که عضلات دست‌ها و پاهایش مثل چوب سفت و محکم می‌شود و آزمایش می‌کنیم، یعنی به عضلاتش دست می‌زنیم و دستش را از پهلویش جدا می‌کنیم. اگر سفت و محکم بود به کمک دو نفر سوژه را روی دو صندلی قرار می‌دهیم به طوری که نخاع مغزش روی دسته صندلی قرار نگیرد،‌یا لااقل بالش کوچک یا چند دستمال روی دسته صندلی قرار می‌دهیم. ولی اگر عضلات سوژه سفت نبود با دست بازوها و پشت و  گردن و پاهای سوژه را لمس می‌کنیم و چندین مرتبه تلقین می‌کنیم که عضلاتش سفت و محکم شود، و سپس وی را روی دو صندلی قرار می‌دهیم. 

و پس از خاتمه نمایش  تلقین می‌نماییم که حالش کاملاً طبیعی است، عضلاتش شل و عادی شده‌اند، قلبش منظم می‌زند، تمام وضعیتش کاملاً عادی طبیعی و سالم هستند.

۳-  خواب سمنامبول ( در خوابگردی): برخی اشخاص خود به خود سمنامبول هستند یعنی شب‌ها از رختخواب خود بلند می‌شوند حرکت می‌کنند، راه می‌روند و حتی کارهایی انجام می‌دهند و سپس به رختخواب خود برگشته و دوباره دراز می‌کشند. در هیپنوتیزم هم حالت در خوابگردی را به طور مصنوعی و با تلقین می‌توان ایجاد کرد و اکثر نمایش هیپنوتیزم در این حالت اجرا می‌شود. بدین ترتیب که دستوراتی به «خوابرو» می‌گویند و در حال هیپنوز انجام می‌دهند، راه رفتن، قصیدن، آواز خواندن، غذا خوردن، ورزش کردن و بسیاری از کارهای دیگر که تعدادی در زیر بیان می‌شود.

۱-  نوشیدن آب در حال هیپنوز: می توان به سوژه تلقین نمود که هم اکنون خیلی تشنه است و الان یک لیوان آب در دست داد و مشغول خوردن می‌باشد، سوژه در حالی که دستش چیزی نیست تصور می‌کند که لیوان آب در دست دارد، آب را می‌نوشد و تشنگیش رفع می‌شود. در تصویر پایین شما می‌بینید که سوژه در خیال نوشیدن آب است.

25

۲-  خوردن  غذا در حال هیپنوز: می‌توان به سو ژه تلقین نمود که الان گرسنه و در حال خوردن چلوکباب است.  سوژه به تصور این‌که سر سفره غذا نشسته و قاشق و چنگال به دست دارد شروع به خوردن غذا خواهد کرد.

۳-   خوردن چای و بو کردن گل در حال هیپنوز: به سوژه تلقین کرد که مشول خوردن چای و یا بو کردن گل است، می‌توان سوال کرد که گلی را که بو می‌کنی چه گلی است و چه بویی می‌دهد.

۴-  ایجاد احساس سردی و گرمی در سوژه: به خواب رفته می‌توان تلقین کرد که اکنون هوا سرد است و برف می‌بارد، شما هم لباس کم در تن دارید و خیلی سردت است از سرما  می‌لرزید. رفتار سوژه‌ها در این حالت متفاوت است بعضی‌ها دست‌هایشان را زیر بغل می‌برند، برخی‌ها نزدیک دهان برده و انگشتانشان را «ها» می‌کنند و بعضی‌ها دست‌هایشان را وسط پاهایشان قرار می‌دهند و برخی در چنین حالاتی خیلی طبیعی و  عجیب می‌لرزند(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) و این نشانه آن است که سوژه خیلی تلقین پذیر است و سرما را واقعاً حس می‌کند. همین طور می‌توان به سوژه تلقین کرد که اتاق خیلی گرم است و شما از گرما خیس عرق شده‌ای.

حالات «خوابروها» در مقابل این تلقین نیز متفاوت است، بعضی‌ها کت و کفش‌هایشان را می‌کنند و برخی عرق های صورتشان را با دست یا با دستمال خشک می‌کنند و برخی‌ها واقعاً عروق در چهره و بدنشان ظاهر می‌شود.

46

۵-  خنداندن و گریاندن «خوابرو» در حال هیپنوتیزم:  وقتی به «خوابرو» تلقین کنیم که در حال خندیدن است می‌گوییم همه الان در این مجلس می‌خندند،‌شما هم می‌خندید، خنده سوژه‌ها متفاوت‌ است، بعضی‌ها لبخند می‌زنند و بعضی‌ها قاه‌قاه با صدای بلند می‌خنددن، و این حالت‌ها همان حالاتی است که همیشه در بیداری دارند، یعنی هر طور که در زندگی عادی خود می‌خندند در حال هیپنوز هم همان طور خواهند خندید .

در این هنگام معمولاً بعضی و شاید اکثر تماشاچی‌ها تصور می‌کنند که سوژه بیدار است ولی چند دقیقه بعد که می‌بینند اشک های سوژه در حال گریه از چشم‌هایشان جاری می‌شود، سکوت همه را فرا می‌گیرد و در حال تعجب به میزان اعتقاد و باورشان افزوده می‌شود

55

استادی در یکی از خاطراتش میگفت:من دریکی از جلسات به پنج نفر که هیپنوتیزم کرده بودم تلقین کردم که همه شما در حال گریه کردن هستید. دو نفر چنان با صدای بلند و تأثیر زیادو اشک فراوان گریه می‌کردند که همه ما را متأثر کردند، وقتی از این‌دو نفر پرسیدم چرا این‌طور گریه می‌کنید یکی گفت من مادرم مرده است، و دیگری گفت من خانواده‌ام زیر آوار مانده‌اند و این موضوع به تأثیر زیاد تماشاچیان افزود.

۶-  رقصیدن و خواندن در  حال هیپنوز: می‌توان به سوژه تلقین نمود که در حال هیپنوز برقصد و یا گریه کند. البته این تلقین را «خوابرو»  به دو شرط انجام خواهد داد شرط اول  این‌که رقصیدن  یا آواز خواندن بلد باشد، شرط دوم این‌که خودش در این حال واقعاً مایل باشد، در غیر این صورت هر چه تلقین شود سوژه(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) انجام نخواهد داد و دیده شده است که اگر سوژه از رقصیدن یا خواندن بدش بیاید خطوط چهره‌اش در هم می‌رود و اخم می کند و اگر هیپنوتیزم کننده بیشتر اصرار و تلقین نماید سوژه با حال ناراحت و عصبانی از خواب بیدار خواهد شد. بایستی ابتدا از سوژه پرسید آیا رقص می‌داند و آیا مایل است برقصد یا خیر؟  در این صورت می توان تلقین نمود که برقصد یا بخواند و می‌توان گفت که شما الان فلان آهنگ را ازفلان صفحه می‌شنوید و سوژه با شنیدن آهنگ دلخواه خود شروع به رقصیدن خواهد کرد.

65

۷-  انجام کارهای  مختلف در حال هیپنوز:  اگر در حال هیپنوز به خوابرو بگوییم که حالا هر کاری دلت میخواهد انجام بده,بستگی به خوابرو دارد.هر کسی یه کار خاصی انجام میدهد. مثلا به خوابرو میگوییم: شما حالا هر یک هر کار که دلتان می‌خواهد می‌توانید انجام دهید. یکی از آنها شروع میکند با صدای بلند خواندن و یکی شروع به چرخیدن زورخانه‌ای  مکند. یکی هم شروع می کند به بازی بیلیارد و یکی هم به دیوار تکیه می دهد دست چپش را به جیب شلوارش فرو می کند در حالی که پنجه پای راستش را سمت چپ پای جپش قرار می دهد  شروع می کند با دست راست سیگار کشیدن، یکی هم دستهایش را به پشت می گذارد و سرش را پایین می اندازد و شروع می کندبه سوت زدن. و…

ادامه دارد…

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم