آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جگر

0

جگر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جگر، مال و اموال پنهان کرده می‌باشد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش فرزند است، همانطور که پیامبر (ص) فرمودند: اولادنا اکبادنا _ فرزندانمان جگران ما می‌باشند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب جگر انسان را ببینی، یـعـنـی مال و اموال پنهان شده‌ای را پیدا کرده و خرج می‌کنی.اگر ببینی جگر خام و یا پخته شدۀ فراوانی بدست آوردی، یـعـنـی گنج پیدا می‌کنی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر جگرهای فراوان خام یا پخته، پیدا کردن گنج و یا علم بر امور پنهان می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از خانه‌ات جگر بیرون می‌ریزند، یا جگرها در آتش می‌سوزند، یـعـنـی «پادشاه» گنج و اموال تو را می‌گیرد، و یا اگر عالم و دانشمند هستی و این خواب را ببینی، یـعـنـی علومی که آموخته‌ای را فراموش خواهی کرد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بیرون آمدن جگر، پیدا شدن مال و اموال پنهان شده می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جگر تو درد می‌کند، یـعـنـی برای فرزندت دلسوز و مهربان می‌باشی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جگر عبارتند از: ۱– فرزند و مال و اموال ۲– دوستی که به جای فرزند تو می‌باشد۳– علم.

جگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم