آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جوی آب

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوی آب، وکیلی است که نزدیک و مقرب می‌شود، ‌‌‌‌‌و هر جا جوی آب ببینی تعبیرش وکیل آن ناحیه می‌باشد و جوی آب را با هر کیفیتی ببینی، به وکیل برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگ و با شوکت و با منفعت می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر جوی آب صاف و روانی ببینی، تعبیرش این است که مقرب می‌شوی و کار تو رو به راه خواهد شد، ولی اگر تیره باشد، یـعـنـی کار تو دچار بی‌نظمی و آشفتگی و تباهی خواهد شد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم