آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جوزبویا

0

جوزبویا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوزبویا، درستی دین و ایمان و همچنین دانستن علوم دینی می‌باشد.اگر در خواب ببینی جوزبویا می‌خوری، تعبیرش این است که علوم دینی کسب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خوردن جوزبویا، تعلیم و آموزش علم نجوم می‌باشد

جوزبویا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم