آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جوراب

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوراب، زنی خدمتکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مال و اموال است، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال و اموال مرد می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جوراب پوشیده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال نگه میداری.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم