آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جواهر

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جواهر، زنی ثروتمند و زیبا می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جواهر عبارتند از: ۱– مال و اموال ۲– علم مشهور ۳– فرزند معروف۴– چیزی گرانبها ۵– زنی زیبا ۶– سخنی مفید ۷– خیر و برکت ۸– کاری نیک و خوب

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم