آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جواهرفروش

0

جواهرفروش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوهر و مرواریدی که برای خودت می‌باشد را می‌فروشی، تعبیرش این است که عالم و دیندار هستی و با همه به خوبی و احسان رفتار خواهی کرد، و یا اگر دیندار نیستی تعبیرش این است که صاحب خدمتکارانی خواهی شد و به اندازه ارزش آن گوهر، به مال و اموال خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر جواهرفروش شخصی دیندار و عالم می‌باشد.‌‌‌‌‌ اگر درستکار و عفیف و پاکدامن باشی و در خواب ببینی گوهرهایی را به فروش می‌رسانی، یـعـنـی علم و دین و ایمان به دست می‌آوری .

جواهرفروش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم