آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جوان

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: اگر جوان غریبه‌ای را ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو را خوار و خفیف می‌کند و به خواسته‌ات نمی‌رسی.تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم