آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جهنم و خوردن

0

جهنم و خوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از غذا و نوشیدنی جهنم می‌خوری و در آتش آن می‌سوزی، تعبیرش این است که در دنیا بدکردار و گناهکار هستی و گرفتار بلای آخرت می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چیزی مثل زقوم خورده‌ای [زقوم درختی است در جهنم و غذای جهنمیان می‌باشد]، یـعـنـی مشغول کسب علم و دانش باطل و بیفائده می‌شوی، طوری که آن علم وبال گردنت خواهد شد و تو را گرفتار می‌کند یا اینکه به ناحق خون کسی را می‌ریزی.اگر ببینی از آتش جهنم می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال یتیمان را خواهی خورد .

جهنم و خوردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم