آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جهنم – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب صدای شدید آتش جهنم را شنیده باشی، تعبیرش این است که گرفتار خشم و بیم و ترس از «پادشاه» می‌شوی.اگر ببینی در نزدیکی جهنم قرار گرفته‌ای، یـعـنـی زندگی و معیشت تو با سختی و دشواری می‌گذرد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی را در نزدیکی جهنم روشن می‌کنی، یـعـنـی از جهت پادشاه گرفتار کار سخت و مشکلی می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جهنم عبارتند از: ۱– خشم خداوند بر تو ۲– انجام گناه ۳– ظلم و ستم پادشاه ستمگر ۴– رنج و مصیبت ۵– ذلت و خواری ۶– خوردن مال یتیمان و ربا خواری.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم