آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جنب بودن

0

جنب بودن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، تعبیرش این است که در حرام دچار آشفتگی و سرگردانی می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

جنب بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم