آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جلو زدن

0

جلو زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کارهای دینی مثل عبادت، حج، جنگ با دشمنان دین و… از کسی جلو زدی و پیشی گرفتی، تعبیرش این است که در آخرت رستگار شده و خداوند به تو اجر و ثواب می‌دهد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی در کارهای خیر و درست پیشی گرفتی، تعبیرش خیر و درستی در دنیا و آخرت می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در کارهای شر و فاسد پیشی گرفتی، تعبیرش شر و فساد در دنیا و آخرت می‌باشد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کارهای دنیوی از کسی پیشی گرفتی، یـعـنـی عزت و بخت و مال و اموال به دست می‌آوری.

جلو زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم