آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جزع

0

جزع

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جزع داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی که حالش آشفته و پریشان است ازدواج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جزع سفید و روشن داری، یـعـنـی با زنی زیبا، عفیف و پاکدامن و امانت‌دار ازدواج می‌کنی، ولی اگر تیره و سیاه است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است .تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی جزع خود را از دست دادی، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود و یا او را طلاق خواهی داد.

جزع

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم