آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جبه

0

جبه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جبه، زن می‌باشد. امام صادق (ع)می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زمستان است و جبه پوشیده‌ای، تعبیرش بهتر می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جبه پاکیزه و باز و گشادی داری، یـعـنـی زن تو نیک‌اندیش و خوش‌باطن خواهد بود، ولی اگر بر خلاف این ببینی، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و ناسازگار است، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر جبه کهنه و کثیف، غم و اندوه می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جبه نو و سبز رنگ داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با زن پاکدامنی ازدواج می‌کنی، یا اگر سفید و نو باشد، یـعـنـی آن زن پرهیزکار و امانت‌دار می‌باشد، و اگر زردرنگ باشد، یـعـنـی با زنی بیمارگونه که مثل آدم‌های مریض، رنگ پریده و زرد می‌باشد ازدواج خواهی کرد، یا چنانچه کبود باشد، یـعـنـی زن تو غمگین و آشفته خواهد بود، یا اگر سرخ رنگ باشد، یـعـنـی زن تو خوش‌گذران بوده و خیلی کم با تو سازگاری می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جبۀ تو پاره شده یا سوخته است، یـعـنـی بین تو و زنت جدایی می‌افتد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جبه عبارتند از: ۱– زن ۲– قوت ۳– شادی ۴– سود و منفعت

جبه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم