آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جبرئیل

0

جبرئیل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جبرئیل مهربان و خنده‌رو می‌باشد (همانطور که صورت اصلی او این طور است)، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت می‌رسی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.اگر ببینی جبرئیل به تو وعدۀ خوب و نیکو می‌دهد یا مژده و بشارت داده است، یا اینکه تو را از انجام کاری بازداشته، تعبیرش همان چیزهایی می‌شود که به تو گفته است.اگر ببینی جبرئیل به تو چیزی داده است، یـعـنـی پادشاه به تو جاه و قدر و منزلت و احترام و بزرگی می‌دهد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی جبرئیل یا میکائیل چیزی به تو داده است، تعبیرش بیم و ترسی  بزرگ می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جبرئیل شده‌ای و مردم به تو اشاره می‌کنند و می‌گویند که او جبرئیل است، یـعـنـی امانت‌دار و محرم راز می‌شوی و به خواسته‌ات خواهی رسید.

جبرئیل

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم