آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جان و روح

0

جان و روح

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جان و روح، فرزند یا مال و اموال، و یا زن و عیال مرد است که سازگار و خوش‌رفتار می‌باشد.اگر جان خود را به شکل مرد خوب و نیکی ببینی، تعبیرش این است که صاحب فرزند خوب و نیکی می‌شوی و حال و روزت بهتر خواهد شد، یا اینکه به خدمت «پادشاه» شاد و جوانمرد درآمده و حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر جان خود را بصورت مرد زشتی ببینی، تعبیرش بر عکس تعبیر قبلی است.اگر ببینی رنگ جان تو زرد می‌باشد، یـعـنـی در اثر بیماری سختی از دنیا می‌روی، یا چنانچه سفید یا قرمز باشد، یـعـنـی عاقبت تو خوب است و از غم و ناراحتی نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر سیاه باشد، یـعـنـی گناهکار هستی و گرفتار عذاب الهی خواهی شد.اگر ببینی جان از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

جان و روح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم