آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جام

0

جام

جابر مغربی می‌گوید: اگر جام‌های سبز یا سفیدی را ببینی، تعبیرش این است که زنان تو درستکار و پرهیزکار خواهند بود، یا اگر قرمز باشند، یـعـنـی زنان تو اهل خوش‌گذرانی و فساد خواهند بود، یا چنانچه زرد باشند، یـعـنـی زنان تو بیمار و زردچهره خواهند بود، و یا اگر سیاه باشند، یـعـنـی زنان تو غمگین و مصیب‌زده خواهند بود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جامی پرآب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و مشغول خوردن از آن هستی، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا اینکه کنیزکی به دست می‌آوری و صاحب فرزندی درستکار و پرهیزکار می‌شوی که باعث آسایش تو خواهد شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جام‌ها را روی طاقچه خانه گذاشته‌ای، یـعـنـی به تعداد آن‌ها صاحب زن و کنیزک می‌شوی.ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی آب از جام ریخته ولی جام سالم مانده است، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود ولی مادر می‌ماند و نمیمیرد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر جام شکست و آبش ریخت، یـعـنـی هم مادر و هم فرزند هلاک می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که با استفاده از جام آب برداشته‌ای، یـعـنـی فریب مال و ثروت و زندگی دنیا را می‌خوری و دنیادار می‌شوی.

جام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم