آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جارو

0

جارو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جارو، خدمتکار می‌باشد. تعبیر خواب جاروی بزرگ، خدمتکاری است که تقاضای چیزهای زیادی می‌کند.اگر در خواب ببینی خانه را جارو می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی خانۀ کسی را جارو می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال کسی را به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر خاک‌های جارو شده را به مکان خودت آورده باشی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جارو عبارتند از: ۱– خدمتکار ۲– سود و منفعت ۳– کسی که درخواست می‌کند چیزهایی که متعلق به مردم است، برای او شود.

جارو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم