آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جادوگری

0

جادوگری

(قبل از مطالعۀ تعبیرها به این سوال پاسخ بگو که آیا با فکر کردن به خواب خودت افکار پلیدی به تو دست می دهد؟ بله \ خیر).

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جادو کردن، انجام کار باطل می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر جادوگر، دشمن فریبنده است.اگر در خواب ببینی کسی را جادو می‌کنی، تعبیرش این است که مردم را با وعده‌های دروغ فریب می‌دهی .بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی تو را جادو می‌کنند، یـعـنـی دچار فتنه می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جادو کردن عبارتند از: ۱– فتنه ۲– مکر و فریب ۴– فکر و اندیشه بد ۵– دروغ و باطل۶– کار بی‌اصل و اساس و بی‌ریشه

جادوگری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم