آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تیر

0

تیر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب تیر، مرد راستگویی است که خیر او به دیگران می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند: تعبیرش غیبت است (تعبیرهای مختلف).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی به طرف تو تیر انداخته است، یـعـنـی پیغامی را دریافت خواهی کرد (مخصوصاً اگر با قصد و غرض پرت شده است)، و یا اگر ببینی خود تو عمداً و از روی قصد به طرف کسی تیر انداخته‌ای، یـعـنـی به آن شخص نامه میفرستی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با تیر زده است، یـعـنـی بوسیلۀ ارسال نامه یا فرستادن پیغام، حرف سخت و تلخی به تو می‌زند،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی با کسی جنگ می‌کنی و تو را با تیر زدند و زخمی کردند، یـعـنـی با شخصی جنگ و دشمنی خواهی کرد.

تیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم