آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تیر و کمان

0

تیر و کمان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمان نو و تمیزی داری، تعبیرش این است که اعمال خوب و نیک انجام می‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنَى _ او رسول را آنقدر بالا برد بیش از دو کمان و یا کمتر فاصله نماند (نجم-۹).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تیر و کمان داری، یـعـنـی از طریق مسافرت سود و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی کسی به تو کمان داده است، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر یا صاحب برادر می‌شوی.

تیر و کمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم