آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تکبیر کردن

0

تکبیر کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تکبیر می‌گویی، تعبیرش این است که از شر دشمنانت ایمنی پیدا می‌کنی و درِ خیر و منفعت بروی تو باز می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تکبیر گفتن عبارتند از: ۱– ایمنی از دشمن ۲– رهایی از بلا و گرفتاری و فتنه ۳– خیر و برکت ۴– حل مشکلات و کارهای گره خورده

تکبیر کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم