آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تپه

0

تپه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بروی تپه‌ای که در دشت یا کوه قرار دارد،نشسته‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی شرافت و منزلت و برتری به دست می‌آوری، (شرافت و منزلت و برتری تو به اندازه گستردگی زمین اطراف تپه و کوه می‌باشد)، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی بر سر آن تپهایستاده‌ای یـعـنـی به مردی بزرگ نزدیک می‌شوی و از او مال و احترام به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی بخشی از آن تپه برای تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن به نعمت و بزرگی می‌رسی، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی از آن تپه پائین افتاده‌ای یا کسی تو را به پائین انداخته است، یـعـنـی به وسیله مردی بزرگی، بی‌احترام شده و دچار ضرر و زیان می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی با زحمت و سختی از آن تپه بالا می‌روی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تپه عبارتند از: ۱– بلندی و بلندپایگی و والایی ۲– مال و اموال ۳– قوت ۴– تنومندی.

تپه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم