آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تورات

0

تورات

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تورات می‌خوانی، تعبیرش این است که از افراد بزرگ و با عظمت توان و قوت می‌گیری. اگر ببینی تورات را از رو خوانده‌ای (و نه از حفظ)، یـعـنـی با کسی دعوا و درگیری پیدا می‌کنی و سرانجام پیروز شده و به خواسته‌های خودت خواهی رسید.اگر ببینی به کسی تورات یاد می‌دهی، یـعـنـی از آن شخص به تو خیر می‌رسد.

تورات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم