آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

توبه کردن

0

توبه کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی توبه کرده‌ای، تعبیرش این است که از انجام همه گناهانت پشیمان می‌شوی و کارهای خوب و خداپسندانه انجام می‌دهی و از مادیات دست می‌کشی و به کارهای اخروی و معنوی رو می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای توبه کردن عبارتند از: ۱– پشیمانی از گناه ۲– رضا و خشنودی خداوند ۳– راه و مسیر آخرت ۴– سعادت و خوشبختی

توبه کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم