آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

توالت

0

توالت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال خودت را خرج می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت، در جای مخصوص به این کار ادرار کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را برای زن خودت خرج می‌کنی ولی عوض آن به تو برمی‌گردد، همانطور که در قرآن کریم آمده:… وَمَا اَنفَقْتُم مِّن شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ _ … و آنچه که انفاق کنید او جایش را پر می‌کند، و او بهترین روزی دهندگان است (سبا-۳۹).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی توالت می‌سازی، یـعـنـی خسیس می‌شوی و به جمع کردن پول و مال و اموال حریص خواهی شد و نمی‌خواهی چیزی از مال خودت را خرج کنی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: با زنی جادوگر که حرام‌خوار و بی‌دین است ازدواج خواهی کرد .ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود، و اگر در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد، و اگر افتاد و دست و پایش هم شکست، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مستراح (توالت) عبارتند از: ۱– مال حرام ۲– زندگانی و معیشت دنیا ۳– خزانه ۴– شروع در حرام ۵– زنی خدمتکار و حرامخوار.

توالت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم