آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تنگی

0

تنگی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جای باز و ایمن به جای تنگ و ناامنی وارده شده‌ای، تعبیرش بد می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی در جای تنگی گرفتار شده‌ای، یـعـنـی دچار کارهای سخت می‌شوی که از آن‌ها خلاص نخواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی غذا در جای تنگی که گرفتار آن شده‌ای کم می‌باشد، تعبیرش این است که در زندگانی و معیشت و رزق و روزی دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی.

تنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم