آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تشنگی

0

تشنگی

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب تشنگی، فساد در دین است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیراب بودن بهتر از تشنگی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تشنه هستی و آبی را به دست آورده و خورده‌ای، تعبیرش این است که مرتکب گناهی می‌شوی که در نهایت از آن توبه کرده و درستکار و پرهیزکار خواهی شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تشنه هستی ولی آبی پیدا نمی‌کنی و یا اینکه کسی به تو آب می‌دهد ولی نمی‌خوری، یـعـنـی از رنج و بلا و گرفتاری نجات پیدا می‌کنی و سرانجام به خواسته‌ات می‌رسی. اگر ببینی خیلی تشنه شده‌ای و آبی را پیدا نمی‌کنی، یـعـنـی به خاطر دین یا دنیا دچار رنج و زحمت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

تشنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم