آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تسمه چرمی

0

تسمه چرمی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تسمۀ چرمی، سود و منفعت می‌باشد (به اندازۀ ارزش جانوری که تسمه از پوست آن ساخته شده است).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تسمه‌های چرمیِ زیادی از پوست حیوان “حلال گوشت” داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری، ولی اگر “حرام گوشت” باشد، تعبیرش نیز به دست آوردن مال و اموال حرام می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تسمۀ چرمی را پاره پاره کرده‌ای یا اینکه سوخته، یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش آن دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

تسمه چرمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم