آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تریاک

0

تریاک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تریاک، غم و اندوه و فکر پریشان می‌باشد.اگر ببینی تریاک می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه و مصیبت خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).

تریاک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم