آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ترخون

0

ترخون

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترخون، مردی بدذات و بدرفتار می‌باشد.اگر در خواب ببینی ترخون داری یا اینکه کسی به تو داده است، تعبیرش این است که آن شخص به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی به کسی ترخون داده‌ای یا از خانه بیرون ریختی، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با آن شخص جدا شده و از او دور می‌شوی.

ترخون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم