آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تخم کردن مثل پرنده

0

تخم کردن مثل پرنده

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به جای بچه، تخم زائیده‌ای، تعبیرش این است که فرزندت کافر خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ… _ … [خداوندا] زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزی… (آل عمران-۲۷).اگر ببینی مثل پرنده‌ها تخم می‌کنی، یـعـنـی با زن‌های زیادی ازدواج می‌کنی و در آمیزش کردن حریص خواهی بود. اگر ببینی مثل پرنده روی تخم نشسته‌ای، تعبیرش معاشرت و انس تو با زن‌ها است. اگر ببینی از آن تخم جوجه بیرون آورده‌ای، یـعـنـی از فرزندان آن زن‌ها سود و فایده می‌بری .

تخم کردن مثل پرنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم