آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تخم پرنده

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تخم پرنده‌ها، قوت می‌باشد، حضرت دانیال (ع)نیز می‌فرمایند: تعبیرش «کنیزک» است، همانطور که در قرآن کریم آمده: کَاَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَّکْنُونٌ _ گویی از سفیدی، سفیده تخم مرغند قبل از آنکه دست خورده شود(صافات-۴۹).

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم