آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تخم پرنده – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تخم را زیر پرنده گذاشته‌ای و از آن پرنده‌ای بیرون آمد، تعبیرش این است که کار از جریان افتاده تو دوباره احیا می‌شود و به جریان می‌افتد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: اگر معلم قرآن بچه‌ها باشی و این خواب ببینی، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تخم پرنده را شکسته‌ای، یـعـنـی «دوشیزگی» دختری را از بین می‌بری، ولی اگر دیدی که نمی‌توانی تخم را بشکنی، یـعـنـی نمی‌توانی دوشیزگی را از بین ببری.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم