آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تخم پرنده – خوردن تخم پرنده

0

خوردن تخم پرنده (نیمرو و …)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی تخم پخته شده می‌خوری، تعبیرش این است که با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی تخم نیمه پخته می‌خوری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و سال‌های زیادی با او زندگی خواهی کرد. اگر ببینی تخم خام می‌خوری، یـعـنـی از مال حرام مصرف می‌کنی و رنج و سختی می‌کشی. اگر ببینی تخم را با پوستش می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردم مصرف می‌کنی. اگر ببینی فقط پوست تخم را می‌خوری و در دهان می‌گذاری، یـعـنـی از مال و اموال مرده‌ها مصرف می‌کنی و یا کفن آن‌ها را برمی‌داری.

خوردن تخم پرنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم