آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تخت

0

تخت

[منظور از تخت هر وسیله‌ای که از چوب یا فلز و… می‌باشد و دارای چند پایه بوده و بروی آن نشسته یا دراز می‌کشند]ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی تختی نشسته‌ای که چیزی رویش پهن نکرده‌اند، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.اگر ببینی تخت شکست و افتاد، یـعـنـی از جاه و مقام و بزرگی افتاده و حال و روز تو بد می‌شود.اگر ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه هستی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تخت عبارتند از: ۱– جاه و عزت ۲– مسافرت ۳– مقام۴– بلندی و بلندپایگی و والایی ۵– حکومت ۶– قدر و جاه ۷– عالی شدن کارها

تخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم