آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تخت سلطنت

0

تخت سلطنت

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تخت سلطنت، کاری بزرگ یا مال و اموال بسیار می‌باشد.اگر ببینی تخت سلطنت آراسته می‌باشد، یـعـنـی به عزت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در کار خودت پیشرفت می‌کنی ، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر ببینی تخت سلطنت حقیر و بی‌مقدار است، تعبیرش این است که پیش مردم خوار و ذلیل می‌شوی.اگر ببینی روی تخت سلطنت قرار داری، یـعـنـی با شخص بزرگی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی و به خاطر او احترام و منزلت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که از تخت سلطنت کنار رفتی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تخت سلطنت عبارتند از: ۱– بزرگی ۲– بلندپایگی و والایی ۳– درجه و رتبه و مرتبه ۴– عزت ۵– بزرگواری.

تخت سلطنت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم