آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تب

0

تب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تب بدنت مداوم و پیوسته است، طوریکه یک لحظه قطع نمی‌شود، تعبیرش این است که دائماً به گناه و فساد مشغول می‌شوی و باید توبه کنی تا از کیفر و عقوبت نجات پیدا کنی. ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر تب دراز این است که عمر تو طولانی می‌شود و تندرست خواهی بود ولی اگر تب بدنت کم باشد یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌شود و تندرست نخواهی بود(دفع بلا و گرفتاری).

تب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم