آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تبر

0

تبر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تبر، خدمتکاری است که اگر از او کاری بخواهند تا انجام بدهد، آن کار را به هم می‌ریزد و در آن اشکال به وجود می‌آورد تا دیگر از او نخواهند کاری انجام دهد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد ترسو می‌باشد، و همچنین کسی است در میان مردم دعوا و جدائی می‌اندازد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تبر داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با مردی که گفته شد دوست می‌شوی .اگر ببینی تبر تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی آن شخص از دنیا می‌رود.

تبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم